Loading...
Изпълнителен екип 2023-09-05T18:51:43+00:00

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕКИП

Петър Симеонов
Изпълнителен Директор
Петър Симеонов управлява оперативната дейност на Българската Икономическа Камара. Той отговаря за ръководството на изпълнителния екип и, заедно с Борда на Директорите, членовете на комитетите, и другите членове на Камарата е ангажиран с развитието и прилагането на програмите и стратегиите на Камарата. 
 

Димитър Петров 
Ръководител на отдела за управление, публични политики и лобиране
Димитър Петров подпомага отношенията между бизнеса в България и другите страни и държавните институции. Димитър отговаря за ангажирането на членовете с провеждането на изследвания на икономическата среда, политиките и застъпничеството пред държавните институции. Той също така има задачата да разширява присъствието на Камарата в публичното пространство чрез изпълнението на бизнес мисии и взаимодействието с партньори. 
 

Елица Пламенова
Ръководител на отдела за корпоративно управление
Елица Пламенова съветва големи мултинационални компании по въпроси на корпоративното управление. 
 

Цветомир Цветков
Ръководител на изследователската дейност
Цветомир Цветков организира националните и регионални публикации и анализи на Камарата. Тя също така отговаря за взаимодействието с държавното управление и координирането на регионални бизнес мисии и подпомагането на Борда на Директорите. 
 

Николай Димов
Ръководител на отдела за връзки с членовете
Николай Димов управлява екипа за връзки с членовете и отговаря за стратегиите на Камарата за разрастване на членската маса и нейното консолидиране.
 

Виолета Василева
Ръководител на отдела по маркетинг, връзки с обществеността и бизнес развитие
Виолета Василева отговаря за маркетинга, привличането и консолидирането на членовете, връзките с обществеността, бизнес развитието и разрастването на членската маса. Тя работи с членуващите в Камарата компании за максимизирането на разпознаваемостта на техните брандове чрез инструментите на маркетинга, взаимодействието и спонсорството. 
 

Елена Георгиева
Ръководител на отдела за корпоративни събития
Елена Георгиева отговаря за организирането и провеждането на събитията на Камарата – сутрешни и обедни срещи, конференции, семинари, кръгли маси и социални събирания. Тя определя спикърите и лекторите на всяко събитие и предлага за обсъждане темите, които интересуват бизнес общността в България, а също така отговаря за планирането и провеждането на годишното редовно общо събрание на Камарата. 
 

Божидар Кирчев
Ръководител на отдела за програми и връзки с комитетите
Божидар Кирчев отговаря за координирането на дейността на комитетите на Камарата, а също така и за всички събития, свързани с участието на представители на държавните институции. Той работи с председателите на комитетите на Камарата с цел определянето на темите за обсъждане от всеки комитет. 
 

Теодора Мутафчийска
Ръководител на отдела за финанси и счетоводство
Теодора Мутафчийска отговаря за финансите и счетоводството на Камарата и изготвя месечните финансови отчети за Борда на Директорите. 
 

Анна Томова
Ръководител на административния отдел
Анна Томова отговаря за администрацията на Камарата и изготвя месечните отчети за Борда на Директорите. 
 

Петър Аргиров
Ръководител на отдела за информационни технологии и услуги по поддръжка 
Петър Аргиров ръководи техническите системи на Камарата и поддръжката на IT инфраструктурата.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

Bulgarian Economic Chamber
Bulgarian Economic Chamber