Loading...
За Нас 2018-06-03T10:25:22+00:00

ЗА НАС

Добре дошли на уебсайта на Българската Икономическа Камара – една от най-големите търговско-промишлени камари в България и една от водещите български бизнес организации.

На този сайт ще намерите информация за услугите, подкрепата, застъпничеството, ползите от членството, мрежата от връзки, мисията, целите, борда на директорите, изпълнителния екип, комитетите, партньорите и публикациите на Българската Икономическа Камара. Също така ще намерите и основни факти, данни и доклади за бизнеса в България.

Нашите членове са обединени от увереността, че икономическа система основаваща се на свободна търговия, отворени пазари, върховенство на закона и частен бизнес, създават заетост, просперитет и стабилност. Българската Икономическа Камара е приела набор от бизнес правила в подкрепа на нашия ангажимент за етични и отговорни бизнес практики.

Българската Икономическа Камара е активна, неправителствена организация, която предоставя широка нетуъркинг платформа за своите членове с бизнес интереси в България. Камарата представлява бизнеси с всякаква големина и от целия спектър на промишлени отрасли и сектори. Нашите членове включват както малки и средни предприятия, така и мултинационални корпорации, също и професионалисти в бизнеса и предприемачи, обединени от общата цел да развиват стопански отношения и да разрешават свързаните с това проблеми посредством обединената си сила и влияние.

Българската Икономическа Камара е влиятелна организация. Тя е ефективен защитник, който говори с колективен авторитет по важни за своите членове търговски проблеми и такива на държавната политика.

Българската Икономическа Камара е многообразна. Независима организация на доброволен принцип, Камарата черпи своята сила от своята широка и разнообразна членска маса, която е силна, представлява различни националности и включва както големи корпорации, така и малки и средни предприятия. Благодарение на нашата сила в България и Балканския регион, и фактът, че сме отворени към всички националности, ние ви даваме най-високото ниво на достъп до бизнеса в България и Балканите.

Българската Икономическа Камара е динамична. Нейните членове, чрез повече от 10 активни комитета и множество програми ежегодно, определят дневния ред на Камарата, идентифицирайки най-важните проблеми на публичната политика от значение за различните стопански сектори.

Българската Икономическа Камара е активна. Наред с благотворителните дейности, ние поддържаме етична корпоративна отговорност.

Българската Икономическа Камара се старае да поддържа статуса на България като център на международния бизнес и финанси в Балканския регион. Нашата сила и ефективност зависят от подкрепата и участието на нашите членове. Ако все още не сте член, можете да се присъедините към Камарата още днес!

Предметът на дейност на Българската Икономическа Камара е насърчаване и оказване на съдействие на българските и международните икономически отношения в областта на търговията, промишлеността, земеделието, финансите, транспорта, технологиите, професионалните дейности и други.

Нашата мисия е да промотираме интересите на членовете на Българската Икономическа Камара в България и по целия свят, осигурявайки идеи, застъпничество, подкрепа и връзки.

НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА БЪДЕТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ

Събития

Всяка година ние организираме събития с лидери на бизнеса и представители на държавните институции. Организираме също и конференции, семинари, кръгли маси и социални събития, като нетуъркинг събирания и благотворителни събития.

Срещи на комитетите

Като член на Българска Икономическа Камара ще имате възможност да участвате в над 10 комитета, които се събират всеки месец с цел установяване на контакти, изслушване на идеите на лидерите в съответните индустриални сектори и обсъждане на значимите за тези сектори теми.

Публикации

Научете най-новото, което засяга вашия бизнес, прочетете последните новини от Българската Икономическа Камара и научете за други компании – членове на Камарата от нашия електронен бюлетин. Четете анализи на икономическата, политическата и пазарната ситуация в България и Югоизточна Европа. Свържете се с членовете на нашата Камара през нашата бизнес мрежа.

НИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Българската Икономическа Камара представлява своите членове пред най-висшите нива на управлението на България. Ние се стремим да играем важна роля в развитието на българските търговски отношения и редовно да провеждаме срещи с представители на държавните институции, за да защитим интересите на нашите членове. Нашето застъпничество постига резултати за членовете ни.

Членовете на Българската Икономическа Камара провеждат срещи с висши длъжностни лица от държавното управление с цел обсъждане на проблемите на българския бизнес.

НИЕ ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ВИ ДА БЪДЕ ВИНАГИ СВЪРЗАН

Достигнете до лицата взимащи решения чрез нашите възможности за брандинг и публично представяне.  Само членове на Камарата могат да се възползват от възможността да бъдат представени на нашия уебсайт и в нашите публикации.

Направете бизнеса си видим за другите, когато говорите на наши събития.  Независимо дали става дума за връзка с бизнес лидери на нашите събития при закрити врата или журналисти на нашите открити заседания, нека разберем каква е вашата професионална експертиза и с удоволствие ще обсъдим възможностите за профилиране на бизнеса ви на събитие, за да му дадем платформа да се свърже и подобри своя публичен образ и бизнес нетуъркинг.

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ЗНАЧИМИ ЦЕННОСТИ:

  • Частно предприемачество
  • Свободна търговия
  • Върховенство на закона
  • Етични и отговорни бизнес практики
  • Прозрачност и свободен обмен на информацията
  • Приятелски отношения и сътрудничество между нашите членове

МИСИЯТА НА КАМАРАТА

  • Да защитаваме интересите на нашите членове и да представяме техните мнения пред отговорните, взимащи решения лица, в индустрията и държавното управление.
  • Да добавяме реална стойност към членството чрез широка програма от публикации, конференции, семинари, събития, функции и мисии.
  • Да създаваме и развиваме многообразието на членската маса и да осигуряваме на членовете ни значима платформа, предоставяща нетуъркинг възможности.
  • Да улесняваме търговията за и между нашите членове и да подпомагаме търговията между България и други страни.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

Bulgarian Economic Chamber
Bulgarian Economic Chamber