Loading...
Контакти 2018-07-20T17:07:47+00:00

КОНТАКТИ

Българска Икономическа Камара

Адрес: София 1000, България,
ул. „Георги Раковски“ 132А,
етаж 1, офис 3

Тел: +359 2 851 72 27

Факс: +359 2 851 78 87

E-mail: [email protected]

Сайт: www.economic-chamber.com

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

Bulgarian Economic Chamber
Bulgarian Economic Chamber