Loading...
Председателство 2018-07-03T15:58:57+00:00

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Елисавета Вуковска

Председател на Арбитражния съд при Българската Икономическа Камара

Заместник-председател на Арбитражния съд при Българската Икономическа Камара

Член на Председателството на Арбитражния съд при Българската Икономическа Камара