Loading...
Присъединете се към нас 2018-06-14T18:03:41+00:00

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Благодарим Ви за интереса към членство в Българската Икономическа Камара.

Моля, попълнете [с печатни букви, а не ръкописно] Формуляра за кандидатстване за членство, който можете да свалите от линка по-долу, принтирайте го, подпишете го, сканирайте го и го изпратете в pdf формат на нашата електронна поща: [email protected]

Можете да намерите Формуляра за кандидатстване ТУК.

Българската Икономическа Камара е една от най-големите търговско-промишлени камари в България, представляваща множество водещи корпорации и организираща ежегодно голям брой събития. Нашата платформа и мрежа е без еквивалент в сферата на българския бизнес, осигуряваща търговски достъп и бизнес съдържание за нашите членове. Българската Икономическа Камара е организация с нестопанска цел, действаща в частна полза за членовете си, насърчаваща бизнес връзките между България и други страни.

Бихме желали да поканим компаниите с международен и местен бизнес профил, за които Бордът на Камарата смята, че биха допринесли  за нашите цели, да се присъединят към Камарата.

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КАМАРА

Нашата цел е да помогнем на бизнеса ви да расте, стремейки се да организираме, осигурим и подобрим следното:

 • Широк спектър от ползи и услуги за нашите членове посредством нашите дейности и събития в България (често осигуряващи полза на бизнес общностите като цяло).
 • Местно присъствие, което да предоставя обслужване на нашите членове и да насърчава развитието на бизнес предприятия.
 • Инициативи, които осигуряват, че ние сме и ще продължим да бъдем взимани под внимание от създаващите политики лица, медии и хора на бизнеса, като уважаван глас на бизнес общностите, който трябва да бъде чут по въпросите на търговските отношения между България и другите страни.
 • Насърчаване на сътрудничеството и популяризиране на различни държавни институции, неправителствени организации и компании, включително социални, културни и благотворителни групи, които биха могли да допринесат за подобряването на търговията и инвестициите, както и в най-общ план за благосъстоянието на гражданските общества.
 • Подкрепа за работата на организациите и инициативите, които най-добре отразяват възгледите и промотират дейностите на бизнес общността в България.
 • Насърчаване и съдействие за нашите членове да постигнат своите цели в България.

Ползи от членството

Използвате нашата бизнес платформа за нетуъркинг и узнаване на нови идеи. Вие и вашите колеги можете също да посещавате предстоящите ни събития и заседания на комитетите на цена за членове.

Българската Икономическа Камара осигурява широка гама от ползи за своите членове, от маркетинг и спонсорство до нетуъркинг, социални и обучителни събития. Като ефективен, чуваем глас на бизнес общностите, Камарата също организира и представителство пред държавни институции, и е домакин на събития с ключови високопоставени лица и длъжностни такива.

Като член ще можете да се възползвате от изключителни отстъпки от цените, таксите и ставките на други членове, когато използвате техни услуги. Освен това, взимайки участие в нашите програми и дейности, вие участвате в изграждането на бъдещето на Българската Икономическа Камара.

Ние сме неправителствена организация, регистрирана в България. През годините сме изградили бранд с високо качество и репутация като една от водещите професионални бизнес организации.

В обобщение, ползите от членството са свързани с:

 • Нетуъркинг с членовете на Българската Икономическа Камара и други камари и бизнес сдружения.
 • Участие и придобиване на нови познания и възможности в дейностите на Българската Икономическа Камара – бизнес закуски, конференции, семинари, кръгли маси, уъркшопове, социални събирания и други.
 • Съдействие при установяването на контакти с институции и правителствени представители.
 • Съдействие за износителите и вносителите в областта на международната търговия.
 • Специални цени за услуги за членове, включително маркетингови проучвания, консултантски и други професионални услуги (ползи “членове за членове”).
 • Фирмен профил на уебсайта на Българската Икономическа Камара.
 • Използване на логото на Българската Икономическа Камара в собствените ви промоционални материали.
 • Представяне на компанията ви в публикациите на Българската Икономическа Камара.
 • Директен достъп до някои от най-търсените фирми и професионалисти в България.
 • Бизнес рифърали и връзки с влиятелни колеги и членове на Камарата.
 • Разширяване на мрежата ви от ключови контакти в управлението и бизнеса.
 • Вашият глас ще бъде чут като част от влиятелна и реномирана бизнес организация, която отнася вашето мнение и загриженост до определящите политики лица.
 • Можете ефективно да маркетирате своите продукти и услуги чрез уебсайта и събитията на нашата Камара.
 • Научавате повече за проблемите и новостите във вашата сфера на търговска дейност чрез търговско-ориентираната ни информация.
 • Можете да бъдете домакин на събития от интерес за вашите колеги, като това се промотира от Българската Икономическа Камара.
 • Можете да се възползвате от списъка ни с преференциални цени и отстъпки за разнообразие от ценни източници.
 • Възможност да участвате в нашите комитети и работни групи, отговарящи на въпросите, влияещи на бизнеса ви.
 • Възможност да се посещават престижни събития, срещи, конференции, семинари, кръгли маси, сутрешни, обедни и вечерни работни събирания, с изтъкнати и влиятелни лидери както от държавния, така и от частния сектор.
 • Достъп до специфични за индустрията събития, които са насочени към лица с подобни възгледи и които осигуряват възможност за споделяне и обсъждане на най-новата информация и тенденции свързани с тяхната търговска среда.

Влезте в контакт с управлението

Организираме бизнес контакти с държавни институции, връщаме обратна връзка на управлението по важни въпроси, влияещи върху възможностите за правене на бизнес в България.

Прозрения в индустрията

Имаме над 10 комитета, които се срещат веднъж месечно – откровени дискусии по време на закуска или обяд с колеги от съответния индустриален сектор.

Бъдете чути на събитията на Българската Икономическа Камара

Нашите членове активно се свързват с нас и взимат участие, говорейки на множество бизнес събития, ако имат да споделят новини или неща, които са открили.

Специални цени за представяне

Възползвайте се от отстъпките при представянето ви в публикациите на Българската Икономическа Камара. Нашите членове – организации и компании получават видимост по следните начини:

 • Поставянето им в Директорията с членовете
 • Свързаните с компании-членки новини се публикуват в електронния ни бюлетин.
 • Достъп до възможности за спонсорство

Членство

Да станете член означава, че се присъединявате към мрежа от бизнес лидери и индустриални експерти. Независимо дали са от най-големите мултинационални, или най-малките новостартирали компании, те се присъединяват към нас, за да се свържат с опитните професионалисти, да разработват стратегии за разширяване и да участват в разработването на политики. Нашето членство е направено подходящо за бизнеси от всички видове и на различни етапи от навлизането им на пазара. Независимо дали сте съвсем нови или вече добре установени, членството ни е съобразено с вашите нужди, така че да получавате съветите, подкрепата и съдействието, които да ви помогнат по пътя към реализирането на целите ви в България.

Корпоративно членство

Корпоративното членство е предназначено за компании, които подхождат сериозно към бизнеса си и имат нужда от бизнес съвети, практически услуги и нетуъркинг. Предимствата включват:

Консултации

 • Отделни менджъри за “Връзки с клиента” в България.
 • Първоначалната консултационна сесия с мениджър “Връзки с клиента” за обсъждане на цели и разработване на план за действие.
 • Среща за преглед на бизнеса.

Съдействие

Членството в Българската Икономическа Камара включва безплатен достъп до услуги за бизнес съдействие, заедно с ексклузивен достъп до нашите услуги, предоставяни само на членове. Това покрива широк спектър от услуги за съдействие:

 • Ексклузивен достъп до услугата “Искане на Оферта” (RFP), което помага на членуващите компании да идентифицират членовете – доставчици на услуги, които да съдействат за учредяване на българско дружество, данъчно структуриране, изготвяне на предварителен вариант на договор, както и други особени изисквания.
 • Свободен достъп до нашите професионални бизнес консултанти за определен период от време.
 • Консултации за опростени, рентабилни, нискорискови и законни средства да поддържате присъствие в България преди да откриете собствен офис.
 • Ексклузивен достъп до Услугата за Кадрово Консултиране за Българската Икономическа Камара.

Нетуъркинг

Независимо дали се опитвате да установите и разширите вашия бизнес или да се свържете с хора от бизнеса, изграждането на силна мрежа от контакти е от жизненоважно значение. Чрез широките ни мрежи в България и приоритетен достъп до събития, Българската Икономическа Камара предлага идеалната платформа за бизнес отношения на високо ниво и съдействие за бизнес успеха ви в България. Членството е свързано с:

 • Представяне пред членовете: безплатно пряко представяне пред нашите членове и партньори в България.
 • Поставяне в нашата Онлайн Директория на Членовете: ресурс за търсене на компании в България.
 • Приоритетен достъп за срещи с посещаващи делегации, включително специализирани за съответния сектор делегации.
 • Приоритетно посещаване и намалени такси за важни бизнес събития, конференции и вечери в България.
 • Ексклузивна възможност да участвате в нашите работни програми.

Маркетинг & Връзки с обществеността

Членството при нас предлага платформа за компаниите да подобрят своя профил, от осигуряване на спонсорство и презентационни възможности до използване на бизнес платформата ни за промотиране на новини за нашите членове и дейностите им.

 • Ексклузивни възможности за спонсорство за нашите събития и дейности (включително конференции, семинари, кръгли маси, коктейл партита).
 • Възможност да разпространявате фирмени новини и прес-съобщения до мрежата на Българската Икономическа Камара чрез уебсайта на Камарата, електронен бюлетин и платформите на социалните медии.
 • Възможности за приоритетни речи на събития (включително конференции, семинари, кръгли маси)
 • Ексклузивни възможности да бъдете домакин на съвместни събития.

Съдържание

Ние ви държим информирани за всичко, което се случва с бизнеса в България. Нашето членство ви подсигурява с най-полезните за вашата фирма новини u информация, така спестявайки ви време. Освен седмичните комуникации между членовете, членовете могат да се присъединят и към форумите на други сходно-ориентирани бизнеси. Можете също така да получите следните предимства:

 • Актуална информация за най-новите бизнес новини и събития по електронна поща.
 • Напомняния по електронна поща за най-новите бизнес възможности в сектора ви.
 • Пълен достъп до всички статии, доклади, и друго ексклузивно съдържание.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЪОРИ

Bulgarian Economic Chamber
Bulgarian Economic Chamber