Loading...
Услуги 2018-06-03T04:27:05+00:00

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ

Най-важната роля на Българската Икономическа Камара е да насърчава приятелските международни и бизнес отношения между България и други страни и да разширява бизнес мрежата и връзките между членовете на Камарата.  Българската Икономическа Камара създава всички условия за реализирането на ползи за своите членове. Камарата предоставя високопрофилни контакти с дружества и професионалисти, работещи в области като:

 • Бизнес консултиране
 • Връзки с обществеността и лобиране
 • Финансови услуги
 • Правни услуги
 • Счетоводство
 • Внос/износ
 • Търговия
 • Транспорт
 • Логистика
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Минна индустрия
 • Енергетика, природни ресурси и комунални услуги
 • Вода
 • Храни и напитки
 • Инфраструктура
 • Проучване на пазара
 • Аутсорсинг
 • Информационни технологии
 • Медии
 • Телекомуникации
 • Технологии
 • Здравеопазване и фармацевтична индустрия
 • Пътувания и свободно време

Ако имате бизнес в България и търсите доставчик на услуги, моля свържете се с Българската Икономическа Камара, за да проверим как можем да помогнем.

Събития и бизнес нетуъркинг

Независимо дали се опитвате да установите и разширите вашия бизнес или да се свържете с хора от бизнеса, изграждането на силна мрежа от контакти е ог жизненоважно значение. Чрез широките ни мрежи в България и приоритетен достъп до събития, Българската Икономическа Камара предлага идеалната платформа за бизнес отношения на високо ниво и съдействие за вашия бизнес успех. Членството е свързано с:

 • Представяне пред членовете: безплатно пряко представяне пред нашите членове и партньори в България и чужбина.
 • Поставяне в нашата Онлайн Директория на Членовете: ресурс за търсене на компании в България.
 • Приоритетен достъп за срещи с посещаващи делегации, включително специализирани за съответния сектор делегации.
 • Приоритетно посещаване и намалени такси за важни бизнес събития, конференции и вечери в България.
 • Ексклузивна възможност да участвате в нашите работни програми.

Спонсорство и реклами

Можете да привлечете вниманието на висши ръководители по време на нашите събития, публикации и рекламиране. Членовете на Българската Икономическа Камара получават щедри отстъпки при реклама.

Спонсорството е изключителен начин за фирми – членове, да получат видимост, да достигнат старши и влиятелни членове на Българската Икономическа Камара. Най-общо има три видове спонсорство: Годишно стратегическо спонсорство, спонсориране на събитие, предметно спонсориране.

Застъпничество и лобиране

Българската Икономическа Камара помага със застъпничество пред управлението по четири основни начина:

 • Поддържаме активен диалог с българските държавни институции по бизнес въпроси, засягащи нашите членове, както и по регулаторни въпроси.
 • С базираните в България бизнес организации обсъждаме как законодателството се отразява на способността на нашите членове да осъществяват търговска дейност.
 • Изготвяме становища и доклади по ключови въпроси.
 • Организираме бизнес мисии да информираме българските държавни институции и местни бизнес организации, относно работата и интересите на нашите членове, и да предадем възгледите на нашите членове по засягащи ги въпроси в България.

Уебсайт

Уебсайтът на Българската Икономическа Камара е ефективен и влиятелен инструмент, за подобряване на корпоративния имидж и репутация на вашата компания. Той също предоставя подробна информация за бизнеса в България, както и за събития, срещи, програми и дейности.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

Bulgarian Economic Chamber
Bulgarian Economic Chamber